Rick C. West i Steven C. Nunn zrewidowali rodzaj Coremiocnemis

Rodzaj Coremiocnemis (Simon, 1892) po raz pierwszy został poddany rewizji z załączeniem sześciu nowych gatunków. Pięć z nich pochodzi z zachodniej Malezji: C. brachyramosa sp. nov. z Gunung Ledang, stan Johor; C. gnathospina sp. nov. i C. hoggi sp. nov. z Fraser’s Hill, stan Selangor; C. jeremyhuffi sp. nov. z Tapah, stan Perak i Fraser’s Hill, stany Selangor i Pahang oraz C. obscura sp. nov. od Taiping w stanie Perak po Cameron Highlands w stanie Pahang. Szóstym opisanym gatunkiem jest C. kotacana sp. nov. z regionu Aceh Tenggara na Sumatrze, który jest również pierwszym gatunkiem rodzaju odnalezionym poza Malezją i Australią. Dla C. cunicularia (Simon, 1892) udało się wyznaczyć lektotyp oraz paralektotyp. Wszystkie osobniki opisane przez H.C. Abrahama w 1924 roku jako C. valida (Pocock, 1895) oraz przekazane Muzeum Historii Naturalnej w Londynie oraz Muzeum Badań nad Różnorodnością Biologiczną w Raffles w Singapurze zostały przypisane do gatunku C. cunicularia za wyjątkiem dwóch, które to zostały usunięte z rodzaju. C. valida został ponownie opisany, a jego miejsce występowania ustalone. Zarówno zasięg zoogeograficzny wszystkich gatunków, jak i ich różnice ontogeniczne zostają poddane dyskusji. Wprowadzono także kilka nowych cech opisujących rodzaj. Relacje w podrodzinie Selenocosmiinae pomiędzy bliźniaczymi rodzajami Selenocosmia (Ausserer, 1871) oraz Lyrognathus (Pocock, 1895) zostają poddane dalszej dyskusji. Pozycja zawiera klucz gatunkowy w obrębie rodzaju.

Źródło: West, R. C. & S. C. Nunn. 2010. A taxonomic revision of the tarantula spider genus Coremiocnemis Simon 1892 (Araneae, Theraphosidae), with further notes on the Selenocosmiinae. Zootaxa 2443: 1–64

Zachęcam do lektury