Taksonomiczna zmiana dwóch gatunków w rodzaju Haploclastus Simon 1892 (Araneae, Theraphosidae)

Rodzaj Haploclastus jest reprezentowany przez osiem gatunków, które znajdują się w Indiach. W tej publikacji, utożsamiony został Haplocastrus robustus Pocock, 1900 razem z H. validus Pocock, 1899. H himalayensis Tikader, 1977 został przeniesiony do rodzaju Chilobrachys bazując na typowej cesze charakterystycznej; obecności powiększonych, wiosłowatych włosków na przedniej stronie bocznej części szczęk. Autorzy zapewniają dodatkowe informacje o morfometrii, fotografie nogogłaszczek jak i włosków strydulacyjnych, których brakuje w oryginalnym opisie.

Pełna wersja: PDF

żródło:
Manju Suresh Siliwal, Robert J. Raven, Taxonomic change of two species in the genus Haploclastus Simon 1892 (Araneae, Theraphosidae)

http://pensoftonline.net/zookeys/ind...ticle/view/347