Duet Sun&Sun opisał nowy gatunek skorpiona z rejonu Sinciang w Chinach:
  • Mesobuthus karshius sp. nov.
Liczba gatunków w rodzaju Mesobuthus Vachon 1950 wzrosła tym samym do 13. Ich występowanie jest bardzo szerokie. W samych Chinach występuje 9 taksonów z tego rodzaju, w omawianym dokumencie wszystkie z nich zostały przeanalizowane oraz opisane:
  • M. bolensis Sun, Zhu & Lourenco 2010;
  • M. caucasicus przewalskii (Birula 1897);
  • M. caucasicus intermedius (Birula 1897);
  • M. eupeus mongolicus (Birula 1911);
  • M. eupeus thersites (C.L. Koch 1839);
  • M. longichelus Sun & Zhu 2010;
  • M. martensii martensii (Karsch 1879);
  • M. martensii hainanensis (Birula 1904);
Nazwa nowego gatunku odnosi się do miejsca występowania - Karshi (Kashgar). Całkowita długość samicy to 56-72 mm, samca 46-62 mm. Ubarwiony jest w odcieniach koloru żółtego, do żółto-brązowego. Carinae karapaksu przybiera bardziej ciemniejszą barwę. Ilość zębów na pektynach samca i samicy to odpowiednio: 23-28 oraz 19-23. Gatunek wydaje się być najbliżej spokrewniony z M. caucasicus, szczegółowo opisane więc zostały różnice między tymi dwoma gatunkami. Spotykany jest w takich miejscach, jak szczeliny w ścianach budynków zbudowanych z bloków ziemi lub kamienia. W bardziej naturalnym środowisku chowa się pod znacznej wielkości kamieniami, oraz również fragmentami gleby.

W dokumencie załączona została mapa występowania oraz klucz do Mesobuthus spp. spotykanych w Chinach.Źródło: scorpiones.pl.