Wilson R. Lourenço oraz Eric Ythier wydali deskrypcję nowego gatunku, który przypisali do rodzaju Guyanochactas Lourenço, 1998 (Chactidae Pocock, 1893):
  • Guyanochactas flavus Lourenco & Ythier, 2011.
Rodzaj Guyanochactas uznany został za synonim Broteochactas przez Soleglad & Fet 2003 [2]. Dwa lata później Prendini & Wheeler 2005 [3] przywrócili jego ważność, lecz jeszcze w tym samym roku został on ponownie uznany za synonim, ponownie przez Fet & Soleglad 2005 [4]. Jako że status rodzaju Guyanochactas jest nadal niepewny, Lourenço & Ythier [1] nowo opisany gatunek umieścili właśnie w nim, jednak do czasu wydania rewizji rodziny Chactidae nie możemy być pewni poprawności tej decyzji.

Nazwa gatunkowa nowo opisanego taksonu odnosi się do jego ubarwienia - czerwono-żółtego. Gatunek osiąga niewielkie rozmiary - od 35 do 38 mm. Ilość zębów na pektynach waha się od 8 do 10, niezależnie od płci. G. flavus może być odróżniony od innych przedstawicieli rodzaj, a w szczególności od G. gonzalezspongai następującymi cechami:
  • brak ciemniejszych plam w ubarwieniu,
  • mniejsza długość ciała,
  • segmenty metasomy I-III szersze niż dłuższe,
  • mniejsza ilość zębów na pektynach,
  • palce cheli mają 5 rzędów granulacji.
Opisu dokonano na podstawie trzech osobników odłowionych w Gujanie Francuskiej. Jest to drugi gatunek z omawianego rodzaju odnotowany w tym kraju.

Bibliografia:
  • [1] Lourenco, W.R. & Ythier, E. 2011. A new species of Guyanochactas Lourenco, 1998 (Scorpiones, Chactidae) from French Guyana. Boletin de la SEA. 2011(48):203-6.
  • [2] Soleglad, M.E. & Fet, V. 2003. High-level systematics and phylogeny of the extant scorpions (Scorpiones: Orthosterni). Euscorpius, 11: 5-175.
  • [3] Prendini, L. & Wheeler, W.C. 2005. Scorpion higher phylogeny and classification, taxonomic anarchy, and standards for peer review in online publishing. Cladistics, 21: 446-494.
  • [4] Fet, V. & Soleglad, M.E. 2005. Contributions to Scorpion Systematics. I. On Recent Changes in High-Level Taxonomy. Euscorpius, 31: 1-13.

Źródło: scorpiones.pl.