Status podrodzin w obrębie rodziny Buthidae był od zawsze kontrowersyjny, na przestrzeni lat podejmowano w tym kierunku wiele prób. Starania uporządkowania tychże podrodzin nie były jednak satysfakcjonujące, opierane były o różne, niezgadzające się ze sobą cechy. Ostatnie wnioski na ten temat wysnute zostały przez Lamorala (1980), wyróżnił on 5 podrodzin. Ostatnimi laty jedynie status podrodziny Ananterinae został omawiany (Lourenco, 2005), uznanie jej za poprawny takson zostało jednak wstrzymane do czasu dalszych badań. W aktualnie wydanym przez tego samego autora tekście, mówi się jedynie o "grupie filogenetycznej Ananteris".

W dokumencie wyszczególnionych zostało 8 cech łączących następujące rodzaje w omawianą grupę:
 • Ananteris Thorell, 1891,
 • Tityobuthus Pocock, 1893,
 • Ananteroides Borelli, 1911,
 • Lychas C. L. Koch, 1845,
 • Lychasioides Vachon, 1974,
 • Himalayatityobuthus Lourengo, 1997,
 • Troglotityobuthus Lourengo, 2000,
 • Palaeoananterls Lourengo & Weitschat, 2001,
 • Microananteris Lourengo, 2003.
Ważność rodzaju Ananteroides została więc ponownie przywrócona, z typowym gatunkiem A. feae Borelli, 1911. Są to niewielkie skorpiony, osiągające około 35 mm. Występują na wschodzie Afryki.

Przywrócony został również rodzaj Microananteris, który w styczniu bieżącego roku uznany został za synonim Ananteris (Botero-Trujillo & Noriega, 2011). Gatunek typowy: Microananteris minor Lourenco, 2003.

Opisane zostały dwa nowe gatunki w obrębie rodzaju Lychas:
 • L. eliseanneae - nazwa gatunkowa pochodzi od pracowniczki muzeum w Paryżu - Elise-Anne Leguin. Gatunek ubarwiony jest w kolorze żółtym, z brązowymi plamkami. Mierzy 32 mm.
 • L. inexpectatus - nazwa wskazuje na nieoczekiwane odkrycie tego gatunku. Przyjmuje kolor od żółtego po czerwonawy, na jego ciele również znajdziemy brązowe plamy. Całkowita długość to 21 mm.

Źródło:
 • Lourenco, W.R. 2011. The "Ananteris group" (Scorpiones: Buthidae); suggested composition and possible links with other buthids. Boletin de la SEA. 2011(48):105-13.


scorpiones.pl