Opisano nowy gatunek z rodzaju Diplocentrus Peters, 1861:
  • Diplocentrus bicolor Contreras-Felix & Santibanez-Lopez, 2011.
Deskrypcji dokonano na podstawie osobników odłowionych w Huejuquilla El Alto w stanie Jalisco oraz w dwóch innych miejsc w stanie Zacatecas - w Meksyku.

Rodzaj Diplocentrus liczy sobie 51 gatunków, ich zakres występowania rozciąga się od południowych stanów USA do północnego Hondurasu. Wiedza na temat jego występowania w Meksyku jest nadal uboga, aktualnie opisany gatunek jest drugim, do którego przypisuje się występowanie w Jalisco.

Nazwa gatunkowa odnosi się do kotrastowego ubarwienia skorpiona, którego to ciało jest ciemniejsze (brązowe) od nóg (żółte). Całkowita długość waha się od 60 do 70 mm. Ilość zębów na pektynach wynosi 17-19 w przypadku samców, 14-16 u samic. Dymorfizm płciowy zauważyć można również w ubarwieniu - samice są ciemniejsze niż samce, również granulacja na cheli jest mocniej zaznaczona u tych drugich. Gatunek ten cechami morfologicznymi bliski jest D. poncei Francke & Quijano-Revel, 2009, pod względem geograficznym blisko mu natomiast do D. gertschi Sissom & Walker, 1992 oraz D. zacatecanus Hoffmann, 1932.

W deskrypcji użyto taksonomii wyższego poziomu wskazanej przez Prendini & Wheeler 2005, pisząc o rodzaju Diplocentrus jako przyporządkowanemu do rodziny Diplocentridae. W później wydanej wersji tej taksonimii, Fet & Soleglad 2005 jednak zsynonimizował Diplocentridae ze Scorpionidae.

  • Contreras-Felix, G & Santibanez-Lopez, C.E. Diplocentrus bicolor sp. n. (Scorpiones: Diplocentridae) from Jalisco, Mexico. Zootaxa. 2011(2992):61-8.

Źródło: scorpiones.pl