Rodzaj Buthus Leach, 1815 (Buthidae) ma szeroki zakres występowania w krajach Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Badania nad materiałem zebranym w rejonie Boumalene (Maroko) doprowadziły do opisu nowego gatunku:
  • Buthus boumalenii Touloun & Boumezzough, 2011.
Nazwa gatunkowa pochodzi oczywiście od obszaru w jakim odłowione zostały typowe osobniki. Osiąga 7 cm całkowitej długości. Ubarwienie żółtawe, z ciemniejszymi wstawkami na pewnych częściach ciała. Ilość zębów na pektynach u samców wynosi 31-33, u samic 27-29.

Gatunek odróżnić możemy od występującego na tych samych terenach B. lienhardi Lourenco, 2003 większą ilością zębów na pektynach (do 29 u samców, do 23 u samic) oraz obecnością trzech ciemnych pasów przebiegających przez tergity. B. draa Lourenço & Slimani, 2004 natomiast posiada ciemno ubarwiony 5 segment metasomy, który w nowo opisanym gatunków jest jednorodnie żółty.

Gatunki z rodzaju Buthus z Maroka podzielić można na dwa kompleksy: "Buthus occitanus" oraz "Buthus atlantis". Nowo opisany gatunek przynależy do tego pierwszego. Wraz z tą deskrypcją ilość gatunków w Maroku z omawianego rodzaju wzrasta do 14, z czego 11 jest endemicznych.
  • Touloun, O. & Boumezzough, A. 2011. Une nouvelle espece du genre Buthus Leach, 1815 (Scorpiones: Buthidae) du Maroc. Boletin de la SEA. 2011(48):183-7.

Źródło: scorpiones.pl.