Opisano nowy gatunek w rodzaju Centruroides Marx 1890 na podstawie osobników z zachodniego centrum Hondurasu, które uprzednio mylone były z Centruroides margaritatus (Gervais 1841):
  • Centruroides hirsuticauda Teruel, 2011.
Znany z występowania jedynie w północno-środkowym Hondurasie. Nazwa gatunkowa odnosi się obfitej ilości setae na metasomie, co jest jedną z cech charakterystycznych tego gatunku. Możemy go łatwo odróżnić od innych, mylonych do tej pory przedstawicieli grupy "margaritatus" (m.in. C. fallassisimus oraz C. margaritatus), przez następujące cechy:
  • niewielki rozmiar - samce 69-74 mm, samice 53-57 mm,
  • wspomniane wcześniej gęste setae na brzusznej stronie metasomy,
  • gęsta granulacja na segmentach metasomy.

Generalnie ubarwione kształtuje się w odcieniach koloru żółto-brązowego, pedipalpy oraz ostatnie segmenty metasomy są ciemniejsze. Samce posiadają 27-30 zębów na pektynach, samice 22-26.

Gatunek ten spotkany jest w dolnych fragmentach lasów, gdzie chroni się pod korą. Lecz także widziano go we wnętrzach domów.

Załączony został klucz do rozpoznawania 4 gatunków z omawianej grupy występujących w Hondurasie: C. exilimanus, C. fallassisimus, C. hirsuticauda, C. margaritatus.

  • Teruel, R. 2011. Una nueva especie de Centruroides Marx 1890 (Scorpiones: Buthidae) de Honduras, America Central. Boletin de la SEA. 2011(48):61-6.
Źródło: scorpiones.pl.