Kolejna wydana w ostatnim czasie deskrypcja nowego gatunku z rodzaju Buthus. Frantisek Kovarik tym razem opisał gatunek na podstawie osobników odłowionych w rejonie Awash w Etiopii - Buthus awashensis. Osiąga on 50-65 mm, mesosoma oraz karapaks przyjmują ciemny kolor - szary do czarnego. Posiada także jaśniejsze punkty, wraz z paskiem przebiegającym przez środek ciała. Płcie rozróżnić można dzięki różnicom w ilości zębów na pektynach - samiec 30-35, samica 23-28.

Nowy gatunek z łatwością odróżnić możemy od innego gatunku z rodzaju Buthus, który występuje na danym terenie: B. berberensis Pocock, 1900, dzięki następującym cechom:
  • różnica w rozmiarze - B. berberensis osiąga 45-55 mm,
  • inaczej ubarwione chele,
  • chela B. berberensis jest krótsza lecz szersza,
  • samce B. berberensis rozpoznać możemy przez długość pektyn.

Tereny występowania pokrywają się z następującymi gatunkami: Butheolus sp. n., Buthus berberensis Pocock, 1900, Compsobuthus abyssinicus Birula, 1903, Compsobuthus sp. n., Hottentotta polystictus (Pocock, 1896), Pandinus (Pandinurus) sp. n., Parabuthus granimanus Pocock, 1895, Parabuthus leiosoma (Ehrenberg, 1828).

Źródło: scorpiones.pl.