Kolejna, siódma już część rewizji skorpionów występujących w Iranie. Tym razem pod lupę wzięta została prowincja leżąca na południowym wschodzie - Kerman.
Odnotowano w niej 13 gatunków należących do 2 rodzin:
 • Buthidae C. L. Koch, 1837
  • Androctonus crassicauda (Olivier, 1807)
  • Compsobuthus kaftani Kovařík, 2003*
  • Compsobuthus matthiesseni (Birula, 1905)
  • Kraepelinia palpator (Birula, 1903)
  • Mesobuthus eupeus persicus (Pocock, 1899)
  • Mesobuthus macmahoni (Pocock, 1900)*
  • Odontobuthus doriae (Thorell, 1876)
  • Orthochirus farzanpayi (Vachon et Farzanpay, 1987)*
  • Orthochirus gruberi Kovařík et Fet, 2006
  • Orthochirus zagrosensis Kovařík, 2004
  • Polisius persicus Fet, Capes et Sissom, 2001*
  • Sassanidotus gracilis (Birula, 1900)*
 • Hemiscorpiidae Pocock, 1893
  • Hemiscorpius lepturus Peters, 1861*
  * Pierwszy raport z Kerman.
Przeniesiono Buthus atrostriatus Pocock, 1897 do rodzaju Compsobuthus.

Dokonano kilku synonimizacji.

Więcej informacji na scorpiones.pl.