Skorpiony z rodzaju Urophonius Pocock, 1893 (Bothriuridae) zamieszkują południe Ameryki Południowej - Argentyna, Brazylia, Chile, Urugwaj. Osiągają niewielkie rozmiary (21-45 mm), ich ciało często pokrywają różnej barwy plamy. Dotychczas w Chile odnotowanych było 5 gatunków:
  • U. granulatus Pocock, 1898,
  • U. tregualemuensis Cekalovic, 1981,
  • U. pizarroi Ojanguren-Affilastro et al., 2010,
  • U. transandinus Acosta, 1998,
  • U. tumbensis Cekalovic, 1981.
Ostatnio opisano kolejny: Urophonius mondacai Ojanguren-Affilastro, Pizarro-Araya & Lorenzo, 2011.

Dokonane zostały również redeskrypcje dwóch gatunków:Urophonius tumbensis Cekalovic, 1981 oraz Urophonius transandinus Acosta, 1998.

Zaproponowany został nowy podział rodzaju na grupy.

Więcej...