Opublikowana została lista gatunków występujących w Panamie, jest to 14 gatunków z 5 rodzajów rozmieszczonych w 3 rodzinach. Jako błędne uznano raporty odnośnie 9 gatunków z 4 rodzajów i 2 rodzin (błędna identyfikacja, podpis czy przypadkowa introdukcja). Do kraju tego przypisano również po raz pierwszy 2 inne gatunki: Tityus tayrona Lourenço, 1991 (do tej pory znany jedynie z Kolumbii) oraz nieopisany jeszcze gatunek z rodzaju Ananteris Thorell, 1891.

Więcej...

Bibliografia:
  • Teruel, R. & Cozijn, M.A.C. 2011. A checklist of the scorpions (Arachnida: Scorpiones) of Panama, with two new records. Euscorpius, 133: 1-8.