Dokonana została rewizja rodzaju Orobothriurus Maury, 1976 (Bothriuridae Simon, 1880). Do istniejących już gatunków przypisano nowe miejsca występowania, załączono mapę oraz klucz. Opisano 6 nowych gatunków, podnosząc tym samym ich liczbę do 15. Zapowiedziane zostały również przenosiny Orobothriurus lourencoi Ojanguren Affilastro, 2003 do innego rodzaju.

Omówiono również kwestię występowania skorpionów na wysoko położonych terenach. Po zweryfikowaniu poprzednich doniesień, rekordzistą został O. huascaran z wysokością 4910 m. n.p.m.

Więcej...