Po ostatnich porządkach w rodzaju Orthochirus Karsch, 1891, przyszedł czas na opisanie nowego gatunku. Orthochirus maroccanus Lourenço & Leguin, 2011 (sp. nov.) pochodzi z południa Maroka (Aouinet Torkoz). Wraz z tą deskrypcją ilość gatunków z rodzaju występujących w Afryce zwiększyła się do 6.

Całkowita długość ciała O. maroccanus sp. nov. wynosi 27-29 mm. Ubarwienie brązowo-żółte do ciemno-brązowego. Odnóża oraz pedipalpy żółte. Gatunek blisko spokrewniony z Orthochirus atarensis Lourenço & Leguin, 2011 - wytypowano więc cechy pozwalające je rozróżnić.

Poinformowano także, że we wspomnianej wcześniej publikacji również z bieżącego roku, popełniono błąd w kluczu. W punkcie 4. zamiast "O. hoggarensis sp. n." widnieć powinien oczywiście "O. tassili sp. n.". Z uwzględnieniem nowego gatunku stworzono więc nowy klucz.

  • Lourenco, W.R. & Leguin, E-A. 2011. One more new species of the genus Orthochirus Karsch, 1891 from Africa (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius. 2011(135):1-6.


Źródło: scorpiones.pl.