Wspominałem ostatnio o nieścisłościach w przyporządkowaniu pewnych gatunków ptaszników do rodzaju Avicularia. Pojawiła się właśnie publikacja która wprowadza trochę porządku w wyżej wymienionej kwestii.

Źródło :

Fukushima, C. S., F. Pérez-Miles & R. Bertani. 2011. On the Avicularia (Araneae: Theraphosidae: Aviculariinae) species from Uruguay. Journal of Arachnology 39 (3) :528-532.


Abstrakt :

The taxonomic status of four species of Avicularia Lamarck 1818 described from Uruguay: Avicularia anthracina (C.L. Koch 1842), Avicularia alticeps (Keyserling 1878), Avicularia parva (Keyserling 1878) and Avicularia tigrina (Pocock 1903) is discussed. The holotypes and/or original descriptions of these species were examined, and two taxonomic synonymies are needed, which are presented herein. Avicularia anthracina is transferred to Grammostola, resulting in Grammostola anthracina (C.L. Koch 1842) new combination and is considered a senior synonym of Grammostola mollicoma Ausserer 1875 new synonymy. Likewise, Avicularia parva is transferred to Catumiri Guadanucci 2004, where it is placed in the synonymy of Catumiri uruguayense Guadanucci 2004 new synonymy. Avicularia tigrina and Avicularia alticeps, originally described in the genera Ischnocolus Ausserer 1875 and Pterinopelma Pocock 1901, respectively, are herein considered nomina dubia since their types are presumed lost.

Omawiana jest pozycja taksonomiczna czterech gatunków z rodzaju Avicularia ( Lamarck 1818 ) opisanych z Urugwaju : Avicularia anthracina (C.L. Koch 1842), Avicularia alticeps (Keyserling 1878), Avicularia parva (Keyserling 1878) i Avicularia tigrina (Pocock 1903). Dzięki zbadaniu holotypów oraz/albo oryginalnych deskrypcji, zaprezentowano w niniejszym dokumencie dwa nowe synonimy. Avicularia anthracina zostaje przeniesiona do rodzaju Grammostola co daję nam nazwę Grammostola anthracina (C.L. Koch 1842) i zostaje uznana za starszy synonim Grammostola mollicoma (Ausserer 1875). Avicularia parva zostaje przeniesiona do rodzaju Catumiri ( Guadanucci 2004 ) gdzie umieszczona jest jako starszy synonim Catumiri uruguayense ( Guadanucci 2004 ). Avicularia tigrina i Avicularia alticeps, pierwotnie opisane w rodzaju Ischnocolus (Ausserer 1875 ) oraz Pterinopelma ( Pocock 1901 ) są w publikacji uznane za "nomina dubia" gdyż opisane osobniki przypuszczalnie zostały bezpowrotnie stracone.

Wyjaśnienie :

Następuje więc zastąpienia nazwy Grammostola mollicoma starszym synonimem anthracina, to samo z Catumiri uruguayense na parva.PS : Nie posiadam jeszcze pełnego tekstu , mogą więc wystąpić pewne nieścisłości w tłumaczeniu , gdy przeczytam dokładnie publikację możliwe ,że naniosę drobne poprawki.