Rodzaj Vejovis C.L. Koch, 1836 (Vaejovidae Thorell, 1876) jest najliczniejszym rodzajem Ameryki Północnej, zawiera 74 gatunki. Dzieli się je na 5 grup: eusthenura, intrepidus, mexicanus, nitidulus oraz punctipalpi. W obrębie mexicanus nieoficjalnie wyróżnia się kompleks "vorhiesi", gatunki w nim zawarte łączą zarówno cechy mofrologiczne, jak i miejsce występowania. Spotykamy je w górach Madrean (Arizona, Nowy Meksyk (USA), północny Meksyk), na wysokościach ponad 2100 m. Ostatnimi laty w obrębie tego kompleksu opisano kilka nowych gatunków, jednakże dokonano tego na podstawie niewielkiej liczby osobników, oraz niejasnych cech. Aktualnie, celem zweryfikowania poprzednich informacji, dokonano przeglądu oraz redeskrypcji kilku gatunków:
  • V. vorhiesi Stahnke 1940
  • V. lapidicola Stahnke 1940
  • V. paysonensis Soleglad 1973
  • V. cashi Graham 2007
  • V. deboerae Ayrey 2009
Opisano także nowy gatunek: V. electrum Hughes, 2011. Wywodzi się on z gór Pinaleno (Arizona, USA). Nazwa gatunkowa oznacza po łacinie bursztyn i odnosi się do ubarwienia. Całkowita długość ciała wynosi 43 mm. Dokonano porównania cech pozwalających odróżnić nowy gatunek od pozostałych z kompleksu.

  • Hughes, G.B. 2011. Morphological analysis of montane scorpions of the genus Vaejovis (Scorpiones: Vaejovidae) in Arizona with revised diagnoses and description of a new species. J Arachnol. 2011;39(3):420-38.


Źródło: scorpiones.pl.