Po opisaniu H. somalicus Lourenco, 2011 autor przyjrzał się zbiorowi skorpionów Simona. Był wśród nich przedstawiciel rodzaju Hemiscorpius Peters, 1861 odłowiony w Nubii. Jak się okazało, wiele cech morfologicznych odróżniało go od innych, znanych do tej pory gatunków. Na potrzeby tegoż osobnika zdecydowano się opisać więc nowy gatunek, będący jednocześnie pierwszym przedstawicielem swego rodzaju w Egipcie:
  • Hemiscorpius egyptiensis Lourenço, 2011.
Badany osobnik płci męskiej mierzył 23,5 mm. Ubarwienie w odcieniach koloru żółtego. Gatunek najbliżej spokrewniony jest z H. socotranus oraz H. somalicus.

Wraz z tą deskrypcją, liczba gatunku w rodzaju Hemiscorpius zwiększyła się do 14.


Źródło:
  • scorpiones.pl
  • Lourenço, W.R. 2011. More about the African species of Hemiscorpius Peters, 1861 (Scorpiones: Hemiscorpiidae), and a description of a new species from Egypt. Boletin de la SEA. 2011(49):23-6.