Rodzaj Liocheles Sundevall, 1833 podzielony jest na dwie, łatwo rozróżnialne grupy: Liocheles waigiensis (Gervais, 1843) oraz Liocheles australasiae (Fabricius, 1775). Pośród tej pierwszej wyróżniano do tej pory 6 gatunków, druga natomiast liczyła sobie 3 gatunki oraz 2 podgatunki. Aktualnie, wydając część rewizji dokonanej w 2000 roku, lecz do tej pory nie opublikowanej, dokonano kilku zmian w tym rodzaju.

W publikacji zawarto oczywiście szczegółowe opisy poniższych taksonów (oprócz L. australasiae), zdjęcia osobników, a także mapy występowania.

Czytaj dalej...