Rodzaj Euscorpius liczy 18 gatunków, które podzielona zostały na 4 podrodzaje: Alpiscorpius, Euscorpius, Politrichobothrius, Tetratrichobothrius. Mimo iż na przestrzeni lat poświęcono im wiele uwagi, nadal część aspektów pozostaje niejasna - opisywane są nowe taksony, stare ciągle porządkowane. Wiedza szczególnie odnośnie Bałkanów oraz Turcji jest wybrakowana, jednakże również na zachodzie Europy dokonuje się nowych odkryć czy obserwacji.

Ostatnio opisano dwa nowe gatunki - z Włoch oraz Turcji. Zaobserwowano także E. italicus na Cyprze, oraz dokonano poprawnej identyfikacji osobników rozprowadzanych ostatnio jako "E. carpathicus".

Czytaj dalej...