Na podstawie analizy osobników odłowionych lata temu w Czadzie (Ennedi, Tibesti oraz Kapka) opisano 9 nowych gatunków. Jeden z nich znalazł się w rodzinie Scorpionidae, reszta w Buthidae.

Tereny pochodzenia
Tereny z których odłowiono opisane osobniki leżą w strefie Sahelu, gdzie wysokie góry stykają się z równinnymi półpustyniami. Tworzy to odmienne warunki - woda nie jest rzadkim dobrem, natomiast piasek nie jest dominującą glebą. Ten odizolowany i zarazem zróżnicowany habitat sprzyja endemizmowi, co zaobserwować możemy na przykładzie wielu roślin i zwierząt.

Czytaj dalej...