Rodzaj Chilobrachys Karsch, 1891 reprezentowany jest aktualnie przez 11 gatunków występujących w Indiach. Jedynym z nich jest C. assamensis, występujący w Assam. Ostatnio na podstawie osobników tam odłowionych opisano zwięzłą redeskrypcję obu płci. Na tyle zwięzłą, że w tym miejscu zmuszony jestem zakończyć tekst, a zainteresowanych detalami morfologii tegoż gatunku odesłać do poniższego odnośnika.

Bibliografia