Pojawiła się publikacja opisująca trzy nowe gatunki monotypowego rodzaju Melloleitaoina (Gerschman & Schiapelli, 1960) występujące w Północnej Argentynie.

Nowe taksony to:

Melloleitaoina mutquina
Melloleitaoina uru
Melloleitaoina yupanqui

Samica opisana jako Melloleitaoina crassifemur nie należy do tego samego gatunku co holotyp samca opisany 13 lat wcześniej. Okaz który posłużył do opisania holotypu samicy został odłowiony w pobliżu występowania samca który posłużył do opisania gatunku. Jednak dokładne badania samców z rejonów występowania samic tego gatunku wykazały znaczące różnice w budowie pomiędzy samcem który jest holotypem gatunku Melloleitaoina crassifemur. Dlatego też dokonano redeskrypcji gatunku a samica została opisana jako nowy gatunek Melloleitaoina uru.

Publikacja:

C. Perafán, F. Pérez-Miles. 2014. Three new species of Melloleitaoina Gerschman & Schiapelli, 1960 (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae) from northern Argentina. ZooKeys 404: 117–129