Arachnea.org

Wątek: Embriogeneza ptaszników, z wyszczególnieniem Psalmopoeus cambridgei

Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
 1. #1

  Embriogeneza ptaszników, z wyszczególnieniem Psalmopoeus cambridgei

  Embriogeneza ptaszników, z wyszczególnieniem Psalmopoeus cambridgei
  Timur Zinov

  May 2013, BTS 28 (2)


  Embrionalny rozwój ptaszników jest stale słabo przestudiowany. Nawet teraz, gdy mamy nowe metody badawcze, używające najnowszego wyposażenia i technologii, czy też używanie farb, pozwalających na eksplorowanie etapów kształtowania się pajęczaków bardziej dokładnie. Jednakże, często ciężko jest pozyskać kokon z miotem, który można przestudiować w laboratoryjnych warunkach. Dlatego proponuję moje własne metody rozpoznawania faz rozwojowych. Zdążyłem zarysować moje metody sztucznego inkubowania kokonów ptaszników w poprzednim artykule (Zinov, 2011) – metodę łatwą do powielania przez wszystkich. Zatem w sercu mojego badania, które miało zbadać rozwój pajęczych jaj, ważny był sztuczny inkubator.

  Wybrałem Psalmopoeus cambridgei jako obiekt moich badań. Pająki z rodzaju Psalmopoeus są łatwe w utrzymaniu, są często rozmnażane w niewoli, mają szybki wzrost/okres dojrzewania oraz duże rozmiary ciała – wszystkie ważne czynniki do tego typu badania.

  Dorosła samica była łączona z samcami w połowie sierpnia, ale ze względu na wysoką temperaturę złożyła kokon 17 listopada 2012. Karmiłem ją Nauphoeta cinerea oraz Archimandrita tesselata.

  Kokon przypominał wyglądem gruszkę z "kulą" pod zewnętrzną warstwą pajęczyny. Był on stale chroniony przez samicę, która regularnie go obracała. 8-go dnia, kiedy jaja hipotetycznie przeszły okres rozszczepienia i są w stadium progresywnego rozwoju prymitywnej formy, zapłodniony kokon został zabrany samicy. Nie zalecam otwierania kokonu Selenocosmiinae przed 8 dniem, z powodu cienkich skorupek jaj oraz płynu obecnego w kokonie.

  Najlepszym obiektem do badań byłaby podrodzina Ornithoctonine, której jaja rokują powodzenie od 2 dnia od założenia kokonu, jednak są dość trudne w utrzymaniu i zapewnieniu warunków odpowiednich do rozwoju. Większość przedstawicieli Theraphosinae jest wykluczona z tego badania z powodu długiego okresu rozwoju jaj lub z powodu małych rozmiarów jaj.

  Wszystkie jaja Psalmopoeus cambridgei zostały przeniesione do inkubatora 8 dnia. 40 z największych (3 mm) oraz najbardziej rozwiniętych (błyszczące, nadęte jaja z białawą mgiełką widoczną przy podświetlaniu od spodu) zostało wybranych i oddzielonych do osobnego inkubatora w celu dalszych badań. Niezapłodnione jaja zostały rozpoznane i zignorowane na podstawie wysuszenia lub całkowitej przezroczystości.


  Zdjęcie 1: Samica Psalmopoeus cambridgei z kokonem.


  Wybrane 40 jajeczek fotografowałem codziennie, używając przy tym mikroskopu na USB, podczas każdego stadium rozwoju (x60 powiększenie). Najlepsze zdjęcia zostały zachowane i wybrane do późniejszych etapów badania. Temperatura inkubowania była stała (24-25 stopni C, wilgotność względna 80-85%) i stosowna dla gatunku. Obiekty zostały również podświetlone od spodu.


  Rozwój embrionalny

  Między 24, a 30 listopada zostały zaobserwowane następujące procesy:

  Zaczynając od 4 grudnia 2012, zachodzące zmiany stawały się coraz bardziej zauważalne. Podczas tego okresu (inicjacja kończyn oraz rozwój organów i ich okolic) jaja uległy mutacji w wyraźnej perspektywie.


  Zdjęcie 2: Kokon i jaja Psalmopoeus cambridgei. Zdjęcie 3: Otwarty kokon Psalmopoeus cambridgei


  Zdjęcie 4: Inkubator Psalmopoeus cambridgei


  Matryca 1: Zdjęcie 1 (24.11.12) – rozwój prymitywnej formy, blastoderma rozwija się podczas formowania się płytki zarodkowej (w tym okresie, natychmiast po okresie rozszczepienia, prymitywne formy (a) oraz zagłębienie blastocel* wypełnia się żółtkiem). Ciemniejsze miejsca są niczym innym jak przestrzenią okołożółtkową.
  Zdjęcie 2 (25.11.12) – (a) prymitywna forma, (b) cumulus (kondensacja komórek endodermalnych), (c) ciecz przestrzeni okołożółtkowej.
  Zdjęcie 3 (26.11.12) – (a) cumulus, (b) prymitywna forma.
  Zdjęcie 4 (27.11.12) – (a) smuga zarodkowa (regresja cumulusa jest zauważalna).
  Zdjęcie 5 (28.11.12) – (a) smuga zarodkowa podczas wykształcania się ektodermy (zewnętrzny liść zarodkowy).
  Zdjęcie 6 (28.11.12) – (a) smuga zarodkowa podczas okresu kształtowania się tzw. woreczka żółciowego.
  Zdjęcie 7 (29.11.12) – (a, b) płat smugi zarodkowej podczas segmentacji (pierwotne cztery pary odnóży).
  Zdjęcie 8 (02.12.12) – szczytowy moment kształtowania się tkanki embrionalnej podczas segmentacji, widok od spodu.
  Zdjęcie 9 (03.12.12) - szczytowy moment kształtowania się tkanki embrionalnej podczas segmentacji, widok od góry; (a) zalążek kończyn głowotułowia, (b)inicjacja kądziołków przędnych.
  Matryca 2: Zdjęcie 1 (03-04.12.12) – inicjacja kończyn.
  Zdjęcie 2 (03-04.12.12) – inicjacja kończyn krocznych (l1-4) oraz inicjacja nogogłaszczek (p), kształtowanie, które rozpoczyna się później.
  Zdjęcia 3-4 (04.12.12) – inicjacja kończyn krocznych (l1-4) oraz inicjacja nogogłaszczek (p) i szczękoczułek (ch) w postępujących fazach, (sp) zalążki pajęczych wyrostków (kądziołków), rozwój rozpoczynający się w tym samym czasie, co rozwój nogogłaszczek.
  Zdjęcie 5-6 (05-06.12.12) – kształtowanie się szczękoczułek (ch) oraz ostateczna faza kształtowania się nogogłaszczek (p).
  Zdjęcie 7 (06.12.12) – widok od spodu, (l1-3) ukształtowane kończyny kroczne.
  Zdjęcie 8 (06-07.12.12) – cztery ukształtowane segmenty brzuszne, ch – rozwinięte chelicery wstępnej fazy rozwoju larwy. Kończyny są celowo odkryte. Widok od góry.
  Zdjęcie 9 (08.12.12) – widok z boku. (l1-3) Wykształcone kończyny kroczne; zdjęcie ukazuje jak jajo rozbudowuje się, a pancerzyk staje się delikatny – szczególnie w obszarze wyjściowym larwy z jaja. Segmentacja brzucha jest również prześwietlona.  Rozwój postembrionalny

  08-11.12.2012 wszystkie jaja „wykluły się”. Fazy larw są udokumentowane na następujących zdjęciach:

  Matryca 3: Zdjęcie 1. Wykształcone kończyny larwy (l1-4) oraz nogogłaszczki (p) rozbijające skorupkę jaja (a), (ch) chelicery, (b) wyjście/uwolnienie pierwszej prawej kończyny.
  Zdjęcia 2-6: (a) głowotułów, (b/o) odwłok, (pl) szypułka; (l1-4) segmenty odwłoku; (ch) szczękoczułki, (ped) nogogłaszczki, (l) kończyny kroczne, (sp) kądziołki.  16.12.2012 Wszystkie larwy doświadczalne z wybranej grupy (larwa/NI), przeszły do kolejnej fazy rozwoju (nimfy/NII) i wyliniały prawidłowo.


  Matryca 4: Widok nimfy NII od góry i od dołu.


  Po 26-28 dniach nimfy stały się tzw. L1, czyli młodą formą pająka.


  Po lewej nimfa, po prawej L1.


  Należy pamiętać, iż okres rozwojowy embrionów u różnych gatunków ptaszników jest inny, zatem używanie tego artykułu jako przewodnika po identyfikacji poszczególnych etapów rozwoju pomoże w dokładnym określeniu stanu badanych jaj.  Wyższy stopień charakterystyki embriogenezy u różnych gatunków ptaszników

  Larwy różnych gatunków ptaszników wyłaniają się z jaj w różnym czasie, a rozmiar jaj i larw jest bardzo zmienny:

  Psalmopoeus cambridgei posiada jaja wielkości 0,25-0,30bcm; wyjście z jaja w normalnych warunkach inkubowania trwa od 23 do 24 dni.

  Pterinochilus murinus. Ten gatunek byłby idealnym obiektem do badań na temat embriogenezy, ze względu na duży rozmiar jaj (0,40-0,45 cm), wysoki wskaźnik dojrzewania oraz dobry ogólny zarys procesów zachodzących w jaju. Jednakże, dzięki prawie przezroczystym białym barwom - jaja całkowicie nie nadają się. Selekcja kokonu powinna być wykonana nie wcześniej jak 14 dnia od złożenia jaj – kiedy to kokon jest przymocowany do ścian terrarium, a jego usunięcie i otwarcie mogłoby negatywnie wpłynąć na zawartość; jaja są bardzo delikatne i mają cienką powłokę. Mogą się trzymać ze sobą nawet 14 dnia od złożenia jaj w kokonie, pomijając fakt, że w tym czasie są już w pełni wykształcone (prelarvae oraz larvae); wylęganie następuje 15-16 dnia przy optymalnych warunkach.

  Chilobrachys huahini (embriogeneza tego gatunku została opisana przeze mnie poprzednio [Zinov, 2011]) posiada jaja rzędu 0,30-0,35 cm; wylęganie następuje 20-21 dnia w optymalnych warunkach inkubowania.

  Eupalaestrus campestratus jest ciężki w hodowli oraz jest wolno dojrzewającym gatunkiem; posiada jaja wielkości 0,20-0,25 cm; wylęganie następuje 20-24 dnia w optymalnych warunkach inkubowania.

  Nie polecam otwierania kokonów Harpactirinae i większości Stromatopelminae (ponieważ kokon jest przymocowany do ściany terrarium) przed 13-14 dniem oraz Poecilotheria przed 10-11 dniem, z powodu cienkiej powłoki jaja.

  Matryca 6: Wyższy stopień charakterystyki jaj innych gatunków ptaszników na krótko przed wylęganiem się larw z jaj.
  APterinochilus murinus (x60):
  Zdjęcie 1 (widok od dołu) 14 dzień embriogenezy, kończyny i okolice ciała prelarwy są wykształcone.
  Zdjęcie 2 (widok z boku) szczękoczułki, pazur jadowy i segment szczękoczułek są wyraźnie widoczne.
  Zdjęcie 3 (widok z boku) 15 dzień embriogenezy, larwa jest gotowa do przebicia powłoki jaja.
  Zdjęcie 4 (widok z boku) 15 dzień embriogenezy, larwa jest gotowa do przebicia powłoki jaja, kształt jaja wydłuża się. **Układ krwionośny (ciemne obszary) jest widoczny dzięki użytym metodom naświetlania: przednia aorta (**wcześniejsza aorta) jest rozpoznawalna, perigastralny pień (trunci peristomacales ) jest ledwo zauważalny, ale gruba tętnica (artirae crasae) oraz rozchodzące się na wszystkie strony od nich tętnice nogogłaszczek (arteriae pedipalpes) i kończyn kroczących (arteriae pedales) są wyraźnie widoczne; tętnica głowowa (arteriae cephalicae), z której arteriae chelicerialis rozciąga się do szczękoczułek; pień komory nerwowej przechodząca przez jasną obwódkę szypułki.
  BChilobrachys huahini (x30, uchwycone aparatem): piękny obiekt do studiowania. Wykształcona larwa jest gotowa do opuszczenia jaja.
  CEupalaestrus campestratus (x40, uchwycone aparatem): wykształcona larwa jest gotowa by opuścić jajo. Legenda: p – głowotułów, o – odwłok, pl – szypułka, ch – szczękoczułki, f – pazur jadowy, ped – nogogłaszczki, l1-4 – kończyny, es – powłoka jaja.  Źródła:
  • Foelix, R. F. 1996. Biology of spiders. Cambridge, Harvard University Press.
  • Zinov, T. 2011. Breeding Chilobrachys huahini in abnormal circumstances. Journal of the British Tarantula Society, 27(1): 2–7.
  Podziękowania:
  Autor jest wdzięczny za pomoc od: Aleksey Saraev (samiec do kopulacji); Andrey Duzinchuk (technologia cyfrowa); Evgeniy Surmach (profesjonalna obróbka); Alina Orlova (tłumaczenie); Aleksandr Polkhovsky i Olga Dimitrova (projekt).


  All photos: © Timur Zinov.


  Tłumaczenie: Radek "Ziolcz"

 2. #2
  rewelacyjny artykuł

 3. #3
  Emeryt Awatar GF5
  Dołączył
  kwi 2013
  Płeć
  Skąd
  Mszana Dolna
  Postów
  264
  Świetne !! :)

 4. #4
  Ciekawy artykuł.
  Dzięki za poświęcony czas i prace.:)

 5. #5
  Emeryt Awatar rossa
  Dołączył
  cze 2013
  Płeć
  Wiek
  46
  Postów
  1,105
  Dobry artykuł.

 6. #6
  Zbanowany
  Dołączył
  gru 2009
  Płeć
  Skąd
  Bydgoszcz
  Wiek
  34
  Postów
  201
  Ciekawy, przydatny artykuł i można się sporo dowiedzieć.

 7. #7
  Awatar Dawid Kucfir
  Dołączył
  kwi 2011
  Płeć
  Skąd
  Strzelce Opolskie
  Wiek
  27
  Postów
  96
  O i kolejny fajny artykuł ;)

 8. #8
  Awatar Pinio
  Dołączył
  kwi 2012
  Płeć
  Skąd
  Wrocław, Kalisz
  Wiek
  31
  Postów
  71
  Super artykuł.

 9. #9
  Samiczka chyba P. cambridgei x P. irminia (pomarańczowe płomyki na nogach)

 10. #10
  Awatar tomassi
  Dołączył
  gru 2010
  Płeć
  Skąd
  Rypin / Toruń
  Wiek
  32
  Postów
  45
  Dobry artykuł. O rozwoju embrionalnym pająków można znaleźć też informacje w Biology of spiders (Foelix) i Spiders: Biology, Ecology, Natural History and Behavior (Punzo) - warto przejrzeć, kto się interesuje :)
  Absentem laedit, qui cum ebrio litigat

Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. [Wycena] Psalmopoeus cambridgei
  Przez szp.vip w dziale Informator handlowy
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 22-07-13, 21:40
 2. Psalmopoeus cambridgei
  Przez Cambridgei w dziale Terrarium
  Odpowiedzi: 6
  Ostatni post / autor: 10-07-10, 20:01

Tagi dla tego wątku

Zakładki

Zakładki

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •