Arachnea.org
 • Słownik pojęć

  • abdomen (opisthosoma) - odwłok

  • abdominal pattern - wzór na odwłoku

  • adult - dorosły
  • ALE = anterior lateral eyes - frontowe boczne oczy
  • AME = anterior median eyes - frontowe środkowe oczy

  • anal tubercle: to "guzek", na spodniej części pająka, usytuowany między kądziołkami przędnymi, stanowi ujście odbytu

  • anterior - przednia (strona, część)
  • anterior book-lungs - przednie płucotchawki, para umiejscowiona najbliżej głowotułowia

  • anus - odbyt
  • apex - wierzchołek: końcówka lub najwyższa część
  • apical (skrót: a) - ostatni (np. segment)
  • appendage - struktura, która jest dołączona do głównej części ciała (karapaks i odwłok), u pająków to nogogłaszczki, chelicery, odnóża i kądziołki
  • arachnid (Arachnida) - pajęczak
  • arachnoculture - pajęczarstwo (mimo, że słowo nie istnieje w języku PL), terrarystyka (tylko pajęczaki)
  • arboreal - nadrzewny
  • arthordial membrane - mięśnie, które wyznaczają granice płytki płciowej po lewej i po prawej stronie

  • arthropod (Arthropoda) - stawonóg
  • AS = anterior spinnerets - przednie kądziołki przędne

  • autotomy - autotomia; reakcja obronna, polegająca na odrzuceniu przez zwierzę części ciała w sytuacji stwarzającej niebezpieczeństwo lub w niekorzystnych warunkach; zwykle odrzucone kończyny są z czasem regenerowane w mniejszym lub większym stopniu.
  • basal (skrót: b) - nasadowy
  • bicoloured - dwukolorowy
  • bobbejaanspinnekop - potoczna nazwa na ptaszniki w Afryce
  • baboon spiders - potoczna nazwa na przedstawicieli podrodziny Harpactirinae, których rodzimym kontynentem jest Afryka
  • book-lungs - płucotchawki; narządy oddechowe pajęczaków występujące w postaci wewnętrznych komór, w których wymiana gazowa odbywa się drogą dyfuzji w licznych, silnie ukrwionych przegrodach wewnątrz komór - powietrze atmosferyczne przedostaje się tam przez otwory zwane przetchlinkami; płucotchawki znajdują się na spodzie odwłoka

  • branchial operculum - bezwłose płytki osłaniające płucotchawki
  • bulb - bulbus; organ rozrodczy występujący u dorosłych samców pająków, służący im jako zbiornik na nasienie.

  • burrowing spiders - pająki podziemne (patrz też: fossorial)
  • bursa copulatrix - często nazywana dolnym wgłębieniem; to miejsce, gdzie podczas składania jajek, jajeczka i nasienie samca ulegają wymieszaniu

  • captive bred/CB - rozmnożony w hodowli
  • caput - trójkątna część karapaksu, ograniczona liniami idącymi od fovea i rozszerzającymi się aż do chelicer (dobrze widoczne w wielu gatunków, np. w całości czarne u C. elegans)

  • carapace - karapaks

  • carnivorous - mięsożerny
  • cephalothorax (prosoma) - głowotułów

  • cheliceral scopulae - narządy strydulacyjne na chelicerach

  • cheliceral teeth - 'zęby cheliceralne'; ząbki usytuowane wzdłuż dolnej krawędzi szczękoczułek (ważna cecha taksonomiczna)

  • chelicerae - szczękoczułki; występujący u szczękoczułkowców organ składający się z członu podstawowego i pazura jadowego; u pająków pełnią funkcję rozrywania pokarmu, aplikowania jadu swoim ofiarom, a także wykorzystywane są u niektórych gatunków ptaszników do strydulacji.

  • chitin - chityna; związek organiczny będący głównym budulcem szkieletów zewnętrznych stawonogów; jest wielocukrem o strukturze podobnej do celulozy.
  • chorium - chorion; zbudowana z chorioniny zewnętrzna osłona jaj u pająków, wytwarzana przez nabłonek jajników samicy.

  • cladistics - kladystyka, metoda klasyfikacji gatunków w grupy zwane kladami; klad to grupa organizmów powstałych od wspólnego przodka.
  • claws tufts - "pęczki" włosków na ostatnim segmencie odnóża (tarsus) u niektórych pająków, zazwyczaj w połączeniu z dwoma pazurkami (patrz: tarsal claws)

  • clypeus - front głowotułowia (część między początkiem karapaksu, a oczami)

  • comb - serie brzusznych, ząbkowanych szczecin na stopach (tarsi) ostatniej pary odnóży u niektórych pająków
  • compound eye - oko złożone
  • coxa (l.mn. coxae) - biodro, pierwszy segment odnóża pająka

  • cupule - mała struktura lub narząd w kształcie kielichów
  • cuticle - naskórek, oskórek; zewnętrzna niekomórkowa warstwa obejmująca ciała owadów, pająków i innych stawonogów, który jest wydzielany przez jedną lub więcej warstw komórek (epidermis); funkcją naskórka jest zmniejszenie utraty wilgoci z organizmu.
  • diagonal leg-span - rozstaw odnóży; mierzony od ostatniego segmentu (licząc od ciała) odnóża I pary, aż do końca odnóża pary IV.
  • diurnal - aktywne w ciągu dnia
  • dorsal - grzbietowa, dorsalna (strona, część)
  • dorsum - grzbiet
  • ecdysis (moulting, molting) - proces linienia

  • eggsack (sack, cocoon) - kokon

  • embolus - struktura będąca zakończeniem bulbusa oraz przewodu ejakulacyjnego; przy kopulacji zostaje umieszczony w otworze płciowym samicy

  • epigastric furrow - rowek znajdujący się na brzusznej stronie odwłoku, za płucotchawkami

  • epigynum (vulva) - płytka płciowa

  • exoskeleton - egzoszkielet
  • exuvia (l.mn. euviae) - wylinka

  • fang - pazur jadowy

  • female - samica
  • femur (l.mn. femora) - udo, trzeci segment odnóża krocznego pająka (licząc od ciała)

  • fertile - rozrodczy, płodny
  • fossorial (burrowing spider) - podziemny (pająk)
  • fovea (thoracic fovea, l.mn. fovea) - niewielki rowek umiejscowiony pośrodku karapaksu; może być prosty lub zakrzywiony oraz wprowadzić wzdłuż lub w poprzek karapaksu

  • genus (l.mn. genera) - rodzaj
  • gonopore - otwór płciowy samca, umiejscowiony na środku epigastric furrow

  • gonoslit - "wejście" do narządów rozrodczych samicy, poprzez które nasienie samca jest prowadzane do spermateki

  • habitat - biotop
  • hemolymph - hemolimfa; płyn ustrojowy bezkręgowców posiadających otwarty układ krwionośny; pełni funkcję podobną do krwi u kręgowców; zawiera hemocyjaninę, hemocyty, wodę, sole mineralne oraz związki organiczne.
  • holotype - holotyp; osobnik, na podstawie którego opisano i nazwano nowy gatunek.
  • instar - stadium
  • invertebrate - bezkręgowiec
  • juvenile - podrostek (potocznie), w odniesieniu do pająków: zazwyczaj nazywane są tak osobniki w średnich stadiach rozwoju.
  • labium (l.mn. labia) - dolna warga otworu gębowego pająka, położona między maxillae, a przodem sternum.
  • labrum (l.mn. labra) - górna warga warga otworu gębowego pająka
  • lateral - boczna (strona, część)
  • laterigrade - typ odnóży krocznych, które umożliwiają poruszanie się bokiem (tak jak u krabów)
  • longitudiunal - wzdłuż
  • male - samiec
  • mating - dopuszczanie, parowanie dorosłych osobników różnych płci

  • maxilla (l.mn. maxillae) - uda nogogłaszczek

  • metatarus (l.mn. metatarsi, skrót: Tm) - pięta

  • MS = median spinnerets - środkowe kądziołki przędne
  • nocturnal - aktywny nocą, prowadzący nocny tryb życia
  • nymph - nimfa; niekompletna metamorfoza, postać larwalna ptaszników następująca po wykluciu z jaja; dzieli się zazwyczaj na dwa stadia, po których następujące przeobrażenie zupełne w osobnika zdolnego do samodzielnego rozwoju i zdobywania pokarmu (tzw. po pierwszym linieniu - L1); zdarzają się wśród ptaszników gatunki posiadające nawet trzy albo cztery stadia nimf; oznaczane często w hodowlach jako N1, N2 itd.

  • ocelli (l.mn. ocellus) - receptor świetlny (oko proste) wielu bezkręgowców, w tym pająków posiadających osiem lub mniejszą liczbę oczu.
  • ocular tubercle - wzgórek, na którym umiejscowione są oczy.

  • oocytes - komórki jajowe
  • order - rząd
  • ovaries - organy rozrodcze samicy odpowiedzialne za wytworzenie komórek jajowych
  • oviduct - jajowody, które prowadzą do ovaries
  • palps (palpal organs, pedipalps) - nogogłaszczki

  • patella (l.mn. patellae) - rzepka; czwarty segment odnóża krocznego pająka (licząc od ciała)

  • paratype - paratyp; okaz z serii okazów typowych, wykorzystanych przez autora przy opisie nowego gatunku, nie będący jednak holotypem.
  • pedicel - szypułka, stylik; wąska część ciała pająków łącząca głowotułów z odwłokiem.

  • plumose pad - układ "pierzastych" włosków na frontowej powierzchni chelicer
  • PLE = posterior lateral eyes - tylne boczne oczy
  • PME = posterior median eyes - tylne środkowe oczy

  • pre-subadult - osobniki tak nazywane są wylinkę przed wylinką do dorosłości
  • protuberance - wypukłość, wybrzuszenie
  • prograde - typ odnóży krocznych, które umożliwiają ruch do przodu i tyłu
  • prolateral (skrót: pl) - wewnętrzny
  • PS = posterior spinnerets - tylne kądziołki przędne

  • rastellum - struktury mające postać kolców, znajdujące się na szczękoczułkach pająków z sekcji Mygalomorphae (z wyjątkiem Theraphosidae); pełni funkcję pomocniczą przy kopaniu nor.
  • retrolateral (skrót: rl) - zewnętrzny
  • scopula (l.mn. scopulae) - gęste kępki wyspecjalizowanych włosków na spodzie końcowych segmentów odnóży (u ptaszników metatarsus i tarsus)

  • semi-arboreal - częściowo nadrzewny; osobnik żyjący nad ziemią jeśli zmuszą go do tego warunki naturalne, lecz nie wysoko na drzewach
  • sericteria (l. poj. sericterium; silk glands) - gruczoły przędne
  • setae (l.mn. seta) - włoski, szczecinki, kolce na różnych częściach ciała bezkręgowców; głównie pełniące funkcję czuciową

  • sexual dimorphism - dymorfizm płciowy; rodzaj dymorfizmu przejawiający się różnicami w morfologii, fenotypie samca i samicy jednego gatunku.
  • sigillum (l.mn.l sigilla) - niewielkie bezwłose, zazwyczaj owalne, wgłębienia na mostku pająków z infrarzędu Mygalomorphae; prawdopodobnie stanowią zaczepienie mięśni (ilość, kształt i ułożenie sigilla to ważna cecha taksonomiczna)

  • slit sensillum - małe otwory; sensory, które są widoczne na górnym wgłębieniu (upper alcove)

  • species - gatunek
  • spermatheca (l.mn. spermathecae) - spermateka; organ rozrodczy służący do przechowywania nasienia po kopulacji; występują spermateki parzyste i nieparzyste.

  • spermatophore - spermatofor, pakiet plemników otoczonych galaretowatą substancją, przekazywany podczas kopulacji u niektórych pajęczaków oraz innych stawonogów.

  • spiderling - młody pająk (potocznie); nazwą tą określa się zazwyczaj pająki w początkowych stadiach rozwoju
  • spinnerets - kądziołki przędne; typowa dla pająków struktura przędna, występująca na końcu odwłoka. Znajdują się na nich gruczoły wytwarzające pajęczynę. Większość pająków posiada sześć kądziołków, niektóre dwa, cztery czy osiem.

  • sternum - mostek; u pająków jest to utwardzona płytka, znajdująca się na spodniej stronie głowotułowia.

  • stridulation - strydulacja; wydawanie dźwięków poprzez pocieranie różnych części ciała; u pająków pełni funkcję obronną, odstraszając napastnika wydając przy strydulacji dźwięki przypominające syczenie; może to następować poprzez pocieranie chelicerae z maxillae lub np. bioder czy krętarzy pedipalp oraz pierwszej pary odnóży; kompleks narządów strydulacyjnych nazywany jest stridulitrum.
  • sub-adbominanl band - jasna opaska na brzusznej części odwłoku rodzajów takich jak Ceratogyrus i Augacephalus, w okolicy płucotchawek.

  • SUB = subesophageal ganglion - druga część ośrodkowego układu nerwowego
  • subadult - prawie dorosłe osobniki, zazwyczaj wylinkę do dorosłości
  • sucking stomach - żołądek ssący; u pająków jest to fragment przewodu pokarmowego znajdujący się za gardzielą; pełni funkcję pompki, ułatwiającej wsysanie wpół strawionego pokarmu z górnej części układu pokarmowego.

  • SUPRA = supraesophageal ganglion - "mózg", pierwsza część ośrodkowego układu nerwowego
  • tarantula (theraphosid) - ptasznik; określenie stosowane w stosunku do przedstawicieli rodziny Theraposidae
  • tarsal claws - para małych pazurków na końcu każdego odnóża, w pewnym stopniu zapewniają przyczepność; wiele gatunków posiada również dodatkowe, mniejsze pazurki za główną parą.

  • tarsus (l.mn. tarsi) - stopa, śródstopie; siódmy i ostatni człon odnóża krocznego u pająków (licząc od ciała)

  • taxon - takson; jednostka nazewnictwa taksonomicznego, np. gatunek, rodzaj, podrodzina, sekcja itp.
  • taxonomy - taksonomia; nauka o klasyfikacji organizmów żywych oraz nazywaniem nowych taksonów
  • terrestrial - naziemny
  • tibia (l.mn. tibiae) - goleń; piąty segment odnóża krocznego

  • tibial apophysis - hak goleniowy

  • trachea (tracheal spiracles, l.mn. tracheae) - zewnętrza rurka układu oddechowego u bezkręgowców, otwierająca się na powierzchni odwłoku.
  • transverse - poprzeczny (np. w odniesieniu do fovea)
  • trichobothria - wyspecjalizowane, bardzo cienkie, włoski na odnóżach krocznych i nogogłaszczkach pająków o funkcji czuciowej.
  • trochanter (l.mn. trochanters) - krętarz; drugi segment odnóża krocznego pająka (licząc od ciała)

  • uniformly coloured - jednolicie ubarwiony
  • upper alcove - wewnętrzne górne wgłębienie płytki płciowej samicy

  • urticating hairs - włoski parzące; rodzaj włosków (setae) pełniących funkcję obronną u ptaszników z Nowego Świata, poprzez wbijanie się w ciało ofiary, powodując podrażnienia mechaniczne; jest 6 typów włosków parzących, wszystkie z wyjątkiem V typu (występującym u Ephebopus wyczesujących włoski z nogogłaszczek) znajdują się na odwłoku; poza typową obroną przed napastnikami służą także do tworzenia "dywaników" podczas linienia oraz umieszczania ich w pajęczynie tworzącej kokon (u niektórych gatunków) - ma to na celu ochronę przed intruzami.

  • uterus externus - cienka, zazwyczaj przezroczysta membrana przy spermatece, którego otwarciem jest gonoslit

  • wild caught/WC - odłowiony z naturalnego środowiska, z odłowu (potocznie).
  • ventral - brzuszna, wentralna (strona, część)
  Komentarzy 16 Komentarzy
  1. Awatar vince90
   vince90 -
   Kawał dobrej roboty, brawo! Bardzo przydatna sprawa.
  1. Awatar kikutnik666
   kikutnik666 -
   mały błąd ;)
   captive breed, nie captive bred

   warto tez troche zmienic to hasełko:
   ecdysis - proces linienia
   na forach zagranicznych mawia się głównie moult

   do eggsack dodałbym "/cocoon" bo czasem tak pisza

   oraz haslo "pre-subadult" czyli wylinka przed wylinką do dorosłości, 2 wylinki do dorosłości

   slownik super, mam nadzieje, ze sie jeszcze powiekszy ;)
  1. Awatar Jacek Szubert
   Jacek Szubert -
   Bred jest lepsze, bo forma przeszla, dokonana.
  1. Awatar kikutnik666
   kikutnik666 -
   pierwszy raz spotykam bred, zamiast breed :P znam angielski, forma moze i lepsza- ale na forach zagranicznych wystepuje raczej breed
  1. Awatar Jacek Szubert
   Jacek Szubert -
   Na Googlach 77400 wynikow dla breed vs. 934000 dla bred :P Wedlug mnie captive bred jest poprawniejszym rozwinieciem skrotu, ale specem od angielskiego nie jestem.
  1. Awatar Obli
   Obli -
   Pozostaje 'capitive bred', zmieniłam tłumaczenie na "rozmnożony w hodowli", aby było jaśniej skąd ta forma czasownika. Ewentualnie występuje jeszcze 'capitive breeding', ale bez przesady żeby ktoś się nie domyślił, że chodzi o to samo. ; )

   Dodałam Twoje sugestie, kikutnik, dzięki!
  1. Awatar Kemono LBN
   Kemono LBN -
   Słownik ok ale dodałbym jeszcze parę rzeczy z Takso... oviares, oocytes, bursa copulatrix, narządy pomocnicze u samców itd...
   Jest labium i jest maxilla, a już nie ma labiosternum.
   Oczy są opisane ALE, AME, PLE, PME ale troszkę brakuje opisu kondziołków przynajmniej dwuch głównych par... no i opisu segmentacji.

   Edit...

   Przydałyby się również "ząbki na języczku" (zapomniałem jak się nazywają) i zęby cheliceralne, w końcu to ważny szczegół przy określaniu przynależności gatunkowej i rodzajowej.

   Pozdrawiam.
  1. Awatar Obli
   Obli -
   Cieszę się na te sugestie, i jak tylko wrócę z pracy, postaram się dopisać w/w hasła i inne związane z narządami rozrodczymi (jak np. uterus externus, bo zauważyłam, że brak ; )).
  1. Awatar Reggaewilk
   Reggaewilk -
   Dobra robota,na pewno wszystkim bardzo się przyda;)
  1. Awatar Naleśnik
   Naleśnik -
   Świetna robota!
  1. Awatar Obli
   Obli -
   Cieszymy się, że się podoba. Niech słownik służy ludowi.

   Dodane zostały nowe hasła i kilka zdjęć, m.in.: anterior book-lungs, AS = anterior spinnerets, arthordial membrane, bursa copulatrix, cheliceral teeth, claws tufts, gonoslit, MS = median spinnerets, oviares, oviduct, oocytes, PS = posterior spinnerets, sericteria, sigillum, silk glands, slit sensillum, SUB = subesophageal ganglion, SUPRA = supraesophageal ganglion, upper alcove, uterus externus, vulva.

   Kolejne hasła i zdjęcia w drodze.;)
  1. Awatar Mateusz Ł.
   Mateusz Ł. -
   na pewno zajęło Ci to dużo czasu
  1. Awatar EnDeZeT
   EnDeZeT -
   Bardzo dobry art przyda się takim trzymaczom pająków jak ja i nie tylko
  1. Awatar Konus59
   Konus59 -
   Bardzo przydatny słowniczek proszę o dodawanie kolejnych haseł :)
   można się wiele nauczyć ;) jest to bardzo przydatne w nauce :) można się wiele dowiedzieć co gdzie się znajduje i jak się nazywa :)
   Podziękowania dla Obli za poświęcony czas !!:) !!Dziękuje w imieniu swoim i użytkowników :)
  1. Awatar Pi3er
   Pi3er -
   Super sprawa! :)
  1. Awatar tomassi
   tomassi -
   Zauważyłem małą nieścisłość, w zasadzie niedopowiedzenie :) Otóż, jak już jest wspomniane w górnej części członów podstawowych są bruzdy i na krawędziach tych bruzd znajdują się drobne kutikularne ząbki, slużące do miażdżenia ofiar i podtrzymywania pazura. Ale występuje także piłkowanie na drugim członie chelicer (wewnętrzna część pazura), i wykorzystywane jest do przecinania przędzy :) Oprócz tego jest jeszcze piłkowanie na płytkach szczękowych gnathocoxae - serrula.
 • Website Translator

 • Komunikat

  Początkujący hodowco!
  Przed rozpoczęciem zadawania swoich pytań na forum koniecznie zapoznaj się z FAQ o pająkach
  FAQ - Pytania i odpowiedzi
 • Pomoc Doraźna

  Doraźna pomoc online

  By przystąpić do Programu Mecenat i wybrać swojego Opiekuna należy zapoznać się z informacjami dostępnymi tutaj:

  Wejdź i przeczytaj
 • Programy Specjalne

  Program MECENAT

 • Kalendarz

  Maj   2022
  Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31
 • Pomóż w rozwoju!

  Napisz do nasNapisz Artykuł
  Teksty na wysokim poziomie merytorycznym mogą liczyć na honorarium pieniężne

  Napisz do nasZgłoś błąd
  Jeśli w jakimś tekście zauważyłeś błąd zgłoś go Administracji