Hodowla powiększyła się o kolejne osobniki H. maculata L1 oraz samiczka P. murinus "Usambara" L11 5DC. Zaczynają się robić widczne dysproporcje pomiędzy stadiami w grupówce H. incei. Perezmilesi pożegnał się z tym światem.