Tak jak w tytule wspomniałem kupie hyllus diardi albo inne tanie skakuny