Dział ten traktuje o równie ciekawych, lecz mniej popularnych zarówno jeśli chodzi o wiedzę na ich temat jak i hodowlę, pajęczaków.

Poruszać tu można tematy m.in.

- roztoczy (Acarina) - nie tylko jako pasożyty w terrarium) - pomimo tego, że Arachnologia nie zajmuje się ich badaniem;
- biczykoodwlokowców (Uropygi)
- spawęków (Amblypygi)
- solfug (Solifugae)
- zaleszczotków (Pseudoscorpionidea)
- kosarzy (Opilionidea)
i innych.

Prosimy o przejrzyste tytułowanie postów i wypowiadanie się na temat!

Autor informacji: Argiope