Zdjęcia tylko 2 pajączków bo reszta mi sie schowała nie lubią zdjęci :P

P.irminia l4


N.chromatus l8